ОБЩИ УСЛОВИЯ

С настоящите общи условия се уреждат отношенията между АПАРТ-ХОТЕЛ ПЪРВА ЛИНИЯ по повод предоставяните услуги и гостите на хотела.

  1. УСЛОВИЯ ЗА РЕЗЕРВАЦИЯ

1.1. Резервация в АПАРТ-ХОТЕЛ ПЪРВА ЛИНИЯ може да направите по един от следните начини:

на телефон  0888 029735

на място в хотела

1.2. След като получим и обработим Вашата заявка, ние ще се свържем с Вас, за да потвърдим възможността за настаняване и/или ще ви изпратим предложение за резервация.

1.3. Предложение за направената резервацията ще получите на посочен от Вас e-mail. В него се описват типа и броя на резервираните помещения, датата на настаняване и напускане на хотела, броя и възрастта на гостите, посочени в заявката за резервация, както и дължимата сума. Моля, прочетете внимателно тази информацията и се свържете с нас, в случай, че е необходима корекция.

1.4. По преценка на хотелиера, като изискуем гарантиращ депозит, може да бъде посочена сума, която следва да платите авансово преди настаняването в в конкретно посочен размер. Плащане от Ваша страна следва да се извърши в рамките на деня след изпращането на предложението за резервация по имейл (освен ако не е договорен друг срок). Остатъкът от сумата на цялата Ви резервация, e платим на място в хотела при настаняване.

1.5.При пакетни и празнични предложения или при настаняване на място от рецепция, по преценка на хотелиера, като изискуем гарантиращ депозит, може да бъде посочена сума, която следва да платите авансово преди настаняването си в размер на 100 (сто)% от сумата на резервацията. Плащане от Ваша страна следва да се извърши в рамките на деня след изпращането на нашия имейл (освен ако не е договорен друг срок).

1.6. След получаване на авансово плащане, Вашата резервация е валидна и се счита за окончателно ПОТВЪРДЕНА.

1.7. При неизвършено плащане в рамките на описания срок, хотелът запазва правото си да анулира въпросната резервация.

1.8. Когато клиент направи резервация в АПАРТ-ХОТЕЛ ПЪРВА ЛИНИЯ, се счита, че е прочел настоящите общи условия и е съгласен с тях.

  1. УСЛОВИЯ ЗА АНУЛИРАНЕ НА РЕЗЕРВАЦИЯ

2.1. Анулиране на направена от Вас резервация, можете да направите по един от следните начини:

2.2. При анулиране на потвърдена резервация 14 (четиринадесет) или повече дни преди датата на настаняване, клиентът не дължи неустойка и всички платени суми по депозити се възстановяват в 30 дневен срок от датата на анулиране.

2.3. При анулиране на потвърдена резервация в срок по-кратък от 14 (четиринадесет) дни преди датата на настаняване или  в случай на неявяване в деня на настаняването,   дължите неустойка в размер на общата сума на резервацията, която автоматично се удържа от платения депозит (не се възстановява платената сума по депозита).

2.4. При по-рано отпътуване, сумата на неизползвана част от резервацията НЕ се възстановява.

2.5. В случай на форсмажорни обстоятелства, налагащи отмяна или промяна на резервацията е необходимо да се представят съответните документи и доказателства. Тогава възстановяването на заплатените суми е по преценка на хотела.

2.6. АПАРТ-ХОТЕЛ ПЪРВА ЛИНИЯ запазва правото си да анулира потвърдена и платена резервация в случай на форсмажорни обстоятелства и други, независещи от хотелиера, причини. В тези случаи хотелиерът:

  • Предлага настаняване за друг период, при запазване на същите условия и цени
  • Възстановява платения от клиента депозит в 30 (тридесет) – дневен срок от датата на получаване на писмено искане за това от Госта, като не дължи неустойка на същия.

УСЛОВИЯ ЗА НАСТАНЯВАНЕ

3.1. Часове за настаняване и освобождаване на стаите:

Настаняване: след 14:00 ч.

Освобождаване на стаите: до 12:00 ч.

При по-късно освобождаване на стаята се заплаща допълнителна такса, както следва:

  • при освобождаване на стаята  между 12:00 и 18:00 часа се дължи такса, според обявеният ценоразпис за късно освобождаване
  • при освобождаване на стаята след 18:00 часа се дължи заплащане в размер на 100 (сто)% от стойността на нощувката

3.2. Резервациите се пазят до 24:00 ч. на съответния ден на пристигане.

3.4. В хотела не се приемат домашни любимци.

3.5. Настаняването в хотела става посредством собственоръчно попълване на адресна карта и представяне на лични документи, удостоверяващи самоличността на гостите. Предоставените от Вас данни са защитени, съгласно Закона за защита на личните данни и нормативните актове, регламентиращи защитата на информация и се обработват само във връзка с осъществяването на установените изисквания на Закона за туризма. Тази информация ще бъде използвана само и единствено във връзка с направените резервации и няма да бъде предоставяна за други цели.Личните Ви данни се събират на база законови изисквания.

  1. ЦЕНИ ЗА НАСТАНЯВАНЕ

4.1 Цените за настаняване в АПАРТ-ХОТЕЛ ПЪРВА ЛИНИЯ са посочени на официалния сайт на хотела: www.parvalinia.com и на рецепцията на хотела.

  1. НАЧИНИ ЗА ПЛАЩАНЕ

5.1. В брой в хотела /в български лева/.

5.2. С дебитна или кредитна карта в хотела.

5.3. С банков превод авансово по посочена в офертата банкова сметка

  1. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ

6.1. АПАРТ-ХОТЕЛ ПЪРВА ЛИНИЯ поема задължението да предостави на гостите на хотела в пълен размер заявените и заплатените от тях услуги.

6.2. Суми за заявени, но неизползвани изцяло или частично по вина на гостите на хотела, не се възстановяват.

6.3. Всички цени, обявени в сайта на хотела  www.parvalinia.com , както и описани в имейл съобщенията от името на хотела са в български лева с включен ДДС и туристически данък.

6.4. Разходите за допълнителни услуги не се калкулират автоматично в крайната цена и трябва да бъдат заплатени отделно.

6.5. АПАРТ-ХОТЕЛ ПЪРВА ЛИНИЯ е място за непушачи. Според разпоредбите на националното законодателство, пушенето на обществени места е забранено, затова в случай на несъответствие с тях, хотелът си запазва правото да наложи, без предварително уведомление, такса в размер на 100.00 лв.

6.6. Гостите на хотела поемат отговорността да спазват общоприетите норми на добро поведение по време на престоя си в хотела. Всички разходи за нанесени материални щети на хотела се заплащат от причинилите ги лица.